Garantija

Prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija , jei prie pasirinktos prekės nėra nurodoma kitaip. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai pardavėjas perduoda prekę pirkėjui, kaip numatyta sutartyje. Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus: pirkimo–pardavimo sutartį, pinigų apmokėjimo kvitą ir garantinį gaminio pasą. Prekė turi būti pilnai sukomplektuota, orginalioje pakuotėje.  Garantija nedengia defektų, atsiradusių dėl ilgalaikio naudojimo, oro sąlygų poveikio ar kitų, pašalinių, nuo gamintojo nepriklausančių veiksnių. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisysime, sukomplektuosime arba pakeisime kokybiškais savo sąskaita. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti UAB „Elektpro “ kontaktais: el. paštu pardavimai@palapines.adoras.lt Apie sprendimą informuosime Jus Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis pagal CK 6.363 straipsnio 8-ą dalį. Prekės garantija pagal įstatymą CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl prekių trūkumų pareikšti. Vartotojų teisę atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties nustato CK 6.22810 straipsnis.

ALTERNATYVAUS VARTOTOJŲ GINČŲ SPRENDIMO SUBJEKTAS – VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA:
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius
Tel. +370 5 262 6751, faksas +370 5 279 1466
El. paštas tarnyba@vvtat.lt
Interneto svetainės adresas: www.vvtat.lt